แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์


วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พลตรี สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 35 พลตำรวจตรี สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม


ซึ่งการหารือข้อราชการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ในครั้งนี้ ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย การแก้ไขปัญหายาเสพติด อาวุธสงคราม ตลอดจนสิ่งของ ผิดกฎหมายอื่นๆ


ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อย ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

จากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 และคณะ เดินทางไปโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก “โครงการบ่อตกปลา 35 Fishing Park” ภายในศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่ ครบวงจร มณฑลทหารบกที่ 35 ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


โดยมี พลตรี สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ให้การต้อนรับ

สำหรับศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่ ครบวงจร มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ดำเนินงาน ด้านการเกษตร และด้านการปศุสัตว์ โดยสามารถนำผลผลิตดังกล่าวออกมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 35 จึงได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการบ่อตกปลา 35 Fishing Park” ณ ศูนย์เกษตรทฤษฏีใหม่ ครบวงจร มณฑลทหารบกที่ 35 เนื่องจากในพื้นที่มีบ่อปลาขนาดใหญ่ ยาว 200 เมตร กว้าง 85 เมตร และลึก 6 เมตร โดยภายในบ่อมีปลาหลากหลายชนิดอาศัยอยู่ แต่ไม่สามารถนำปลาออกมาได้ เพราะบ่อปลามีขนาดกว้างและมีความลึกมาก หน่วยจึงมีแนวความคิดพัฒนาบ่อน้ำและพื้นที่โดยรอบเป็นบ่อตกปลา เพื่อให้กำลังพลและผู้ที่มีความสนใจด้านกีฬามาใช้บริการ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับหน่วยได้อีกทาง

Read More

Write a comment

Your email address will not be published. All fields are required